ShoutMix chat widget

Баннер байршуулах

Энэ нь блогийн хандалтыг ихэсгэх зорилготой ба элдэв ашиг хараагүй болно.
 Хэвтээ эсвэл өөр хэмжээтэй баннер авах бол th3scream@yahoo/gmail.com холбогдоод авч болно. Таньд баярлалаа.
MGL Graffiti том баннер
Баннер хэмжээ 150*400
код:
http://i1215.photobucket.com/albums/cc507/th3scream/_MGLGraffiti.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MGL Graffiti хэвтээ баннер
Баннер хэмжээ 260*132
код:
http://i1215.photobucket.com/albums/cc507/th3scream/banner-1.jpg 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Монголын графит сэтгүүл (тусгалтай .png)
Баннер хэмжээ 250*364
код:
http://3.bp.blogspot.com/-egvHuLnkv2U/TWE_-wBkUSI/AAAAAAAABqU/eP3SbLEtCuU/s1600/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580.png
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ScReaM босоо баннер
Баннер хэмжээ 190*300
код:
http://4.bp.blogspot.com/-SSR-vKN9Snc/Tb1OzyQoLyI/AAAAAAAAB3Y/xV-0_rDBcUs/s1600/banner_ScReaM.jpg
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MGL Graffiti хэвтээ баннер
Баннер хэмжээ 250*132
код:
http://1.bp.blogspot.com/-r5TkU9CVsKs/Tb5gosBqedI/AAAAAAAAB3c/pIv8HaKfEC0/s1600/banner.jpg

Mark Echo's Getting Up Guide